Ettepanekuteks on sisse viia neljaastmeline õpetajate karjäärimudel ja sellele vastavad palgaastmed, leppida kokku õpetajate ja õpilaste suhtarvus ning täpsustada rahastusmudelit.

Tegemist on haridusleppe läbirääkimiste raames neljanda kokkusaamisega. Haridus- ja teadusministeeriumisse tulid umbes pooled omavalitsuste esindajad, õpetajate ja koolijuhtide esindusorganisatsioonid, erakoolid, ametiühingute keskliit.

Täna kell 15.30 toimub läbirääkimiste järgselt Tartus pressikonverents, kus osapooled annavad ülevaate kokkulepitust.

Haridus- ja teadusministeerium on algatanud läbirääkimised pikaajalise haridusleppe sõlmimiseks. Haridusleppe sõlmimise eesmärk on anda õpetajatele kogu ametit läbiv kindlus karjäärivõimaluste, töötasu ja -koormuse suhtes, vältides samas riiklikku ülereguleerimist ning säilitades võimalikult palju Eesti haridusele seni edu toonud paindlikkust ning kooli pidajate ja -juhtide autonoomiat. Läbirääkimiste lõpptulemusena peaks sündima pikaajaline hariduslepe aastateks 2025-2027. Hariduslepe on hea tahte kokkulepe.

Delfi kirjutas eile, et kui algselt loodeti haridusleppe esialgne tekst valmis saada maikuus, siis osapoolte sõnul tuleb kohtumisi teha ka suvekuudel. Haridusminister märkis, et tuleb mõelda, kuidas oleks võimalik õpetajate karjäärimudelit ja vastavaid palgaastmeid rakendada, sest raha napib. Loe täpsemalt SIIT.