Kõlvarti sõnul nõutakse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehelt valeväidete ümberlükkamist.

Kõlvart märkis, et esiteks on otseselt vale Lauri Läänemetsa süüdistus, et Jana Toom on asunud kaitsma Kremli režiimi ja Moskva patriarhi. „Jana Toom vahendas Pühtitsa kloostrile õigusabiteenust. See oli kloostrile vajalik olukorras, kus Siseministeerium oli ise palganud advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕKi staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes,“ ütles Mihhail Kõlvart. „Olgu rõhutatud, et MPEÕK ega Pühtitsa klooster ei ole oma sõnade ega tegudega näidanud toetust patriarh Kirilli sõnadele Vene-Ukraina sõja küsimuses.“

Kõlvart lisas, et Lauri Läänemetsa väide, nagu on Pühtitsa kloostrile õigusabi vahendamine riigivastane tegevus, meenutab ühte teist riigikorda, mitte õigusriiki. „Kas siseminister kuulutab sellega kõik kodanikud riigivastasteks, kes on astunud õigusvaidlustesse avaliku sektori asutustega?“ küsis Mihhail Kõlvart ja lisas, et selliseid õigusvaidlusi on aastas hulgaliselt. „Õigusriik tähendab ka õigust õiguskaitsele. Lauri Läänemets ei austa võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtteid ning seab enda isiklikud poliitilised ambitsioonid kõrgemaks riigi omadest.“

Kõlvart tõi välja, et Lauri Läänemets esitab otseseid valeväiteid, kui väidab, et Euroopa Parlamendi saadik ja Keskerakonna tippjuht Jana Toom kaitseb Kremlit ning palkab advokaate. „Keskerakond ega Jana Toom pole seotud Pühtitsa kloostri õigusabikulude tasumisega. Ootame siseministrilt oma valeväidete ümberlükkamist,“ rõhutas Kõlvart.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles ERR-ile, et temas tekitas hämmingut, et Jana Toom otsis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindamiseks advokaadid, kes hakkavad kirikut riigiga läbirääkimistel esindama.

„Tegemist on ju Keskerakonna tippjuhiga, kes on otsustanud minna Eesti riigi vastu, et kaitsta Kremli režiimi ja Moskva patriarhi,“ lausus Läänemets.

Läänemets lisas, et arvestades Toomi tegemisi minevikus, siis väga suur üllatus see samas pole.