„Täna panin veto Vene seadusele,“ ütles president laupäeval. „See seadus on sisult ja vaimult venepärane. See läheb vastuollu meie põhiseaduse ja kõigi euroopalike standarditega, takistades seega meie teekonda Euroopasse.“

Teisipäeval vastuvõetud seaduse järgi peavad välismaalt sissetulekut saavad MTÜ-d ja meediaväljaanded hakkama end sarnaselt arvele võtma välisagentidena. Venemaal on samasuguse seadusega kaasnenud valitsusorganite surve viinud valdava osa inimõigusühenduste ja kogu sõltumatu meedia sulgemiseni. Opositsiooni sõnul on samasugust olukorda karta ka Gruusias. Pealinnas Thbilisis on mitu nädalat toimunud kümnete tuhandete osalejatega protestimeeleavaldused.

Riigipea veto saadab eelnõu arutamiseks tagasi parlamenti, kuid seal saab võimuerakond Gruusia Unistus tänu oma ülekaalule selle lõplikult seaduseks kinnitada. Vastuvõtmiseks on vaja üksnes absoluutset hääleenamust ehk 76 häält 150-liikmelisest parlamendist. Võimuparteil on 90 saadikukohta.

„Praeguses vormis ei ole seadus kooskõlas EL-i väärtuste ja [Gruusia] liitumisteekonnaga,“ kommenteeris laupäeval presidendi vetot Euroopa ülemkogu eesistuja Charles Michel. „Kutsun kõiki Gruusia poliitikuid ja liidreid seda ajaakent ära kasutama ja tagama, et Gruusia jääks Euroopa rajale, mida toetavad ka elanikud.“

Delfiga Thbilisis rääkinud Gruusia poliitikainstituudi esindaja ütles, et EL peaks oma hukkamõistu väljenduseks kehtestama enne sügist Gruusia vastu sanktsioonid. Sama ütles Delfile opositsiooniaktivist Gia Džaparidze, kelle Gruusia politsei oli läbi peksnud.