EKRE volikogu kutsus oma avalduses üles rahvuskonservatiive Euroopa Parlamendi valimistel osalema. „Kutsume kõiki Eesti rahvuslasi ja konservatiive osalema Euroopa Parlamendi valimistel, et saata Brüsselisse esindajad, kes võitleksid rahvusriikluse ja loomulikkuse eest Euroopa Liidu keskustes ja koostöös teiste rahvuslike jõududega.“

Avalduses nenditakse, et nii 2014. kui ka 2019. aasta valimistel jäi europarlamendi valimisaktiivsus Eestis alla 40 protsendi. „Leige osavõtt valimistest tähendab seda, et enamiku eestlaste, sealhulgas paljude rahvuskonservatiivide huvid on viimased kümme aastat olnud Brüsselis esindamata või alaesindatud.“

Volikogu sõnul tuleb järjest suurem osa riigikogus menetletavatest seadustest Brüsselist. „Kuna liikmesriigid kohandavad oma seadusi eurojuhiste järgi, siis on ülimalt oluline, et üle-euroopalised direktiivid ja määrused oleksid Eestile soodsad. Seda on võimalik saavutada ainult juhul, kui Eesti rahvuslaste hääl on Euroopa Parlamendis jõuliselt esindatud.“

Avalduses öeldakse, et valimistel hääletamisest loobumine mõttega, et sellest midagi ei sõltu, on enesepettus ning võitlusvälja loovutamine jõududele, kes tegutsevad nii Eestis kui ka mujal Euroopas rahvusriikluse vastu.

„Kui konservatiivid valima ei lähe, saavad võidu liberaalidest globalismiihalejad. Nemad valivad europarlamenti saadikud, kes ei aja mitte Eesti asja Brüsselis, vaid Brüsseli asja Eestis. Need poliitikud hääletavad immigratsiooni suurendamise, tsensuuri ja maksutõusude kehtestamise ning meie majandust ja heaolu hävitava roheäärmusluse poolt. Niisuguse poliitika tagajärgi tunneb iga eestlane oma nahal juba praegu. Kurssi saab muuta, kui saadame Brüsselisse rahvuslike huvide eest võitlejad.“

Volikogu hinnangul peaks valima minema ka sellepärast, et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on rahvuslikel ja iseseisvusmeelsetel jõududel võimalus saavutada nii suurt edu, et üheskoos suudetakse peatada Euroopa föderaliseerumine ja tugevdada liikmesriikide otsustusõigust.

Volikogu tõi välja, et arvamusküsitluste järgi võib EKRE saada seitsmest mandaadist kaks, kuid ainult siis, kui kõik erakonna toetajad valima lähevad. „Eesti osakaal Euroopa Parlamendis on küll väike, aga suur üle-euroopaline pööre loomupärasuse ja rahvuslike huvide kaitsmise suunas võib sõltuda vaid mõnest üksikust saadikukohast.“

Avalduses manitsetakse ka, et ei tasu jätta hääletamata hirmus, et EKRE poliitikuid on vaja Eestisse, sest Eesti eest tuleb võidelda ka Euroopas. „Meie saadikukandidaadid ei kao ära eurokoridoridesse, vaid töötavad suurema osa ajast Eesti pinnal. Nad rakendavad oma ressursid Eesti rahvusriigi hüvanguks, meie rahva jõukuse kasvuks ja vabaduste kaitseks.“

„Pingutagem ühiselt selle nimel, et järgmine Euroopa Parlament oleks rahvuskonservatiivide nägu. Tulge igal juhul valima ja hääletage paberil – nii tagate, et teie hääl kindlasti loeb,“ lõppes avaldus.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.