Läbirääkimistelt lahkumist põhjendavas kirjas tõi ELVL esile, et nende silmis pole haridus- ja teadusministeerium (HTM) vastanud selgelt hariduslepet puudutavatele küsimustele. Lisaks polevat ministeerium käsitlenud leppe regionaalset ja halduslikku vaadet õigesti.

ELVL leidis, et neil pole ka volitusi kõigi omavalitsuste eest otsuseid teha. Põhjenduses toodi veel esile, et liit palus HTM-il vastata oma kirjalikult esitatud küsimustele 13. maiks, mida ministeerium aga liidu sõnul ei teinud.