Euroopa Komisjoni kinnitab ametisse Euroopa Parlament. Iga viie aasta tagant toimuvad parlamendis kuulamised, kus iga riigi nimetatud Euroopa Komisjoni voliniku kandidaat peab läbima tuleproovi. Igal korral kukutatakse mõni volinikukandidaat ka läbi, mis tähendab, et liikmesriik peab uue volinikukandidaadi nimetama.

Kui pikalt kõlanud spekulatsioonid tõeks saavad, võib Eesti volinikukandidaadiks saada just praegune peaminister Kaja Kallas. Sel juhul peavad tema sobivust hindama ka seitse Eestist valitud eurosaadikut.