Sotsiaalministeeriumi kaudu on alates 2019. aastast toidupangale ehk SA-le Eesti-Hollandi Heategevusfond (EHHF) edastatud eri projektide raames kokku üle 4,6 miljoni euro avalikku raha. Viimase, praegu veel kehtiva hankelepinguga on EHHF-ile lubatud 2,5 miljonit eurot selle eest, et nad toidupoodidest annetatud toitu päästaksid: selle poodidest oma ladudesse transpordiksid, seal sorteeriksid ja pakid abivajajatele jagaksid. Seda tööd ongi toidupangad üle Eesti teinud.

Uurides raha liikumist toidupanga keskkontori ja maakondlike esinduste vahel oleme aga tuvastanud kummalise skeemi, mis on väga ühele poolele kaldu.