Suurima grupi uutest Soome kodanikest moodustasid Venemaalt pärit isikud, neid oli üle 1900. Seda on vähem kui 2022. aastal, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Suuruselt teine rühm olid Iraagist pärit isikud, neid oli kokku üle 1500. Lisaks said kodakondsuse 800 süürlast ja umbes 730 somaallast.

Umbes 53% inimestest, kes said mullu Soome kodakondsuse, olid naised. Naiste keskmine vanus oli ligi 30 aastat, meeste keskmine vanus 27,5 aastat. Kodakondsuse said ligi 4000 alla 18-aastast isikut ja alla 300 üle 65-aastast isikut.

93% inimestest säilitasid ka oma endised passid. Aasta lõpus oli Soomes alalise elukohaga topeltkodanikke 172 000, neist 40 000 on Soome-Vene kodanikud. Moskva ei tunnusta topeltkodakondsust ja peab neid ainult Venemaa kodanikeks.

Soomel on kavas karmistada kodakondsusseadust, mida reformitakse kolmes etapis. Esimene eelnõu, mis pikendaks nõutavat elamisaega viielt aastalt kaheksale, esitati parlamendile aprilli keskel.