„Põhimõttelist tähtsust omab see, et Venemaa ja Hiina suhted ei ole konjunktuursed ega ole suunatud kellegi vastu, kes see ka ei oleks. Meie koostöö maailma asjades on üks peamisi stabiliseerivaid tegureid rahvusvahelisel areenil,“ lausus Putin, vahendab Interfax.

Putini sõnul kaitsevad Venemaa ja Hiina koos õigluse ja demokraatliku maailmakorra põhimõtteid, mis peegeldavad mitmepooluselist tegelikkust ning põhinevad rahvusvahelisel õiguskorral maailmas.

„Venemaa ja Hiina teevad edukalt koostööd ÜRO-s, BRICS-is, Shanghai Koostööorganisatsioonis ja G-20-s. Oleme meelestatud integratsiooniprotsesside edasisele harmoniseerimisele Euraasia ruumis, Euraasia Majandusühenduse ja teie, kallis sõber, Vöö ja Tee algatuse potentsiaalide sidumisele,“ ütles Putin.

Putin väljendas lootust, et tema visiit annab täiendava tõuke terve kahepoolse koostöö kompleksi arengule.

„Tahan rõhutada: olen väga rõõmus enda Hiinasse saabumise ja teiega kohtumise üle,“ ütles Putin Xile.

„Käesolev aasta kulgeb Hiina ja Venemaa diplomaatiliste suhete sõlmimise 75. aastapäeva tähe all. Möödunud kolmveerandsajandiga on Hiina-Vene suhted karastunud rasketes tingimustes, kannatanud välja muutuva rahvusvahelise olukorra katsumused ning kujutavad endast praegu suurriikide ja naaberriikide vaheliste suhete etaloni, paistes silma vastastikuse austuse, usalduslikkuse, sõpruse ja vastastikuse kasuga,“ lausus Xi.

Xi sõnul on ta Putiniga kohtunud vähemalt 40 korda.

„Sellised tihedad sidemed võimaldavad meil määrata strateegilisi suundi Vene-Hiina suhete püsiva ja hoogsa dünaamika säilitamiseks, mis ei ole tulnud kätte üldsegi kergelt ja väärib seetõttu kõige hoolikamat suhtumist,“ ütles Xi, kelle sõnul ei vasta Hiina-Vene suhete püsiv areng mitte ainult kahe riigi ja rahva põhihuvidele, vaid tuleb kasuks ka maailmale ning õitsengule regioonis ja kogu maailmas.

„Uuel rännakul kavatseme me nagu alati olla Venemaaga head naabrid, usalduslikud sõbrad ja usaldusväärsed partnerid, tugevdada järjekindlalt sajandite pikkust sõprust kahe rahva vahel, püüelda ühiselt paljurahvuselise arengu ja taassünni poole ning kaitsta ühiste jõupingutustega rahvusvahelist võrdsust ja õiglust,“ teatas Xi.