Kallase sõnul on hetkel terava küsimuse all Lasnamäe põhikool, kus õpivad erivajadusega lapsed. „Nende puhul peab üleminek olema planeeritud teistmoodi, teistsuguse tempoga ja tõenäoliselt lisaressursi vajadusega,“ lausus ta ja tõi näite matemaatikatunnist, kus eestikeelse põhiõpetaja kõrvale võiks jääda vene keelt kõnelev tugiõpetaja.

Lasnamäe põhikooli taotluses seisis soov jääda osasid aineid õpetama vene keeles. „Aga kui matemaatika jääb üheksanda klassi lõpuni ainult venekeelseks, siis lapsed ju gümnaasiumis ega kutsekoolis edasi õppida ei saaks,“ selgitas Kallas. Ta lisas, et riik peaks koolile nende endi plaanist erineva tegevuskava koostama.

Haridusministri sõnul lähevad ka Lasnamäe põhikooli 1. ja 4. klasside õpilased sügisest eestikeelsele õppele. Küsimus on pigem selles, kui suur osa õppest on venekeelse tugiõpetaja poolt kaetud.

Ajapikenduse kohta ütles Kallas, et arutelu all on plaan märkida kõigile võõrkeeles, sh vene keeles õpetavatele pedagoogidele uueks keeleeksami sooritamise tähtajaks 2026. aasta. Õpetajate tegelikku keeletaset loodetakse näha juulis, kui tasemeeksamid on sooritatud.

Kallas rõhutas, et kõik õpetajad peaksid eksamite sooritamiseks siiski pingutama. Ta märkis, et praegu kehtib B2 keeletaseme sooritamise hilisem tähtaeg lasteaia abiõpetajatele, tugispetsialistidele, rahvusvaheliste koolide õpetajatele. Ministeeriumis arutatakse, kas anda 2026. aastani ajapikendust kõigile võõrkeeles õpetavatele pedagoogidele.