Ringkonnakohus leidis, et maakohtu vahistamismääruse tühistamiseks alust ei ole, kohtu hinnangul on määruses tuvastatud põhjendatud kuriteokahtluse ja vahistamisaluse olemasolu. Ringkonnakohus leidis, et kahtlustatava käitumises sh välisriiki lahkumises esineb vahistamisalusena oht kriminaalmenetlusest kõrvalehoidmiseks.

Naise esindaja Robert Sarv esitas maakohtu otsuse peale mai alguses kaebuse. Ekspress kirjutas siis, et Sarve sõnul pole Eestist Suurbritanniasse ja sealt Marokosse reisinud naine kriminaaluurimisest kordagi kõrvale hoidunud ja puudub põhjus teda trellide taga pidada. „Kui inimene realiseerib oma liikumisvabadust, ei tähenda see, et ta hoiab menetlusest kõrvale,“ ütles Sarv toona kohtus.

Seoses kuriteo avaliku kajastusega heitis kaitsja uurijatele ette, et töötatud on vaid ühe versiooni kallal. Ta leidis, et pole uuritud teisi variante. „Seda teist varianti tuleb ka uurida,“ rõhutas Sarv. Mida ta selle all täpselt silmas pidas, ta ei avaldanud.

Tänase kohtuotsuse peale saab uue määruskaebuse esitada 15 päeva jooksul.

Jaga
Kommentaarid