Sireenid käivituvad 16. mai hommikul kell 11 kolmes Pärnu linna paigas – Tammiste Levira masti piirkonnas, Ehitajate tee Tele2 masti piirkonnas ja Tammsaare teel Pärnu siseturvalisuse hoone hoovis.

Ohusireenid mängivad üht kindlat minuti pikkust tõusvat-langevat heli, mida korratakse 30-sekundiliste pausidega kolm korda ja neile reageerima ei pea. Sireenide kasutamise kohta saadetakse piirkonna elanikele ka SMS-teatega, et tegemist on õppuse raames toimuva ohusireenide testiga.

„Ohusireenide kasutamine ja sellest tuleneva koostöö harjutamine Päästeameti ja Häirekeskusega on üks oluline lüli elanikkonnakaitse hindamisest ja ettevalmistusest sõjaajaks. Tähtis on välja selgitada, kui kiiresti ja milliseid kanaleid pidi ohuteavitusinfo liigub,“ ütles kaitseväe peastaabi tsiviil-sõjalise koostöö jaoskonna ülem kolonelleitnant Gert Treu.

Ohuteavituse harjutamine toetub tugevasti Ukraina kogemusele – on oluline, et vajalikud süsteemid oleksid Eesti inimeste kaitsmiseks ükskõik millise ohu vastu valmis. Selle harjutuse läbiviimiseks on kaitsevägi, Päästeamet ja Häirekeskus teinud põhjalikku koostööd, et ohust teavitamine toimuks automaatselt, kiiresti ning et kõik osapooled oskaks vajalikke teavitussüsteeme kasutada.

Päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambingu sõnul arendab Päästeamet ühe ohuteavituskanalina sireenide võrgustikku, et teavitada inimesi kiiresti vahetust ohust. „Eesmärgiks on selle aasta jooksul katta 22 asulat sireenipostidega. Käesoleva aasta Kevadtorm annab esmakordse võimaluse läbi harjutada sireenide käivitamise protsess kaitseväe õppuse ajal. Tänu sellele saame kogemuse, kas planeeritud lahendused ka praktikas toimivad,“ ütles Martin Lambing.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid. Õppusel osaleb kokku ligikaudu 14 000 võitlejat.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.