Teisipäeval kiitis Euroopa Liidu (EL) kandidaatriigi Gruusia parlament heaks Venemaa eeskujul loodud ja teravat vastuseisu pälvinud välisagentide seaduse, millega hakatakse piirama kodanikuühiskonda. EL-il kulus otsusele reageerimiseks oodatust mõneti rohkem aega, kuid kolmapäeva keskpäeval avaldati Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli avaldus, milles ta mõistis Gruusia parlamendis heaks kiidetud eelnõu üheselt hukka.

Ühtlasi sõnas ta, et kodanikuühiskonda nii jõhkralt piirav seadus võib panna punkti Gruusia EL-iga liitumise teekonnale. „EL on selgelt ja korduvalt kinnitanud, et selle seaduse vaim ja sisu ei ole kooskõlas EL-i põhinormide ja väärtustega,“ ütles Borrell.