„Eile Gruusia parlamendis vastu võetud välisagentide seadus võtab Gruusialt võimaluse ühineda Euroopa Liiduga,“ ütles Tsahkna. „Jagasin koos oma kolleegidega seisukohta, et demokraatliku Gruusia parim tagatis on Euroopa Liidu liikmesus ning eilne poliitiline otsus see seadus vastu võtta viib neid Euroopa Liidust kaugemale.“

Arutati ka Gruusia eurointegratsiooni ja seda, mida antud seaduse vastuvõtmine kaasa toob. „EL-iga integreerumine on kindlatele sammudele toetuv protsess: reformidest saadakse teatud eeliseid, nagu viisavabadus, vabakaubandus ja lõpuks ka võimalus saada EL-i liikmeks. Kui põhimõtetest taganeda, kaovad ka eelised. Inimõiguste rikkumiste ja repressioonide korral saab Euroopa Liit kehtestada ka sanktsioone.“

“Oleme aastakümneid toetanud Gruusiat ja nende reforme – haridusest digitaliseerimiseni – ja seda enamasti just kohalike vabaühenduste abiga. On äärmiselt kurb näha kannapööret demokraatlikul teel ja valitsuse vaenulikke sõnavõtte. Juba üle kuu igal õhtul tänavale kogunev rahvamass näitab selgelt, et Gruusia inimestele nende valitsuse võetud suund ei sobi,“ ütles Tsahkna. „Praegu toimuv ei vii Gruusia rahva valitud tuleviku suunas.“