Kautsjon kandidaadi kohta on 4100 eurot. Rohelised tasusid summa kahe kandidaadi eest. Maksimaalselt võibki partei esitada üheksa kandidaati.

Rohelised leidsid, et suur kautsjoni nõue riivab ebaproportsionaalselt kandidaatide passiivset valimispõhiõigust.