Tervishoiuvaldkonnas tegevusloata majandustegevuses süüditunnistamise korral võib kohus karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

Tammertile mõisteti karistuseks aasta vangistust, aga tingimisi kaheaastase katseajaga. Ehk reaalselt ta trellide taha ei lähe. Kohtuotsuse luges kohtunik ette tänahommikusel istungil. Tammertit ennast kohal polnud. Tema kaitsja osales veebi vahendusel.