Linnavalitsuse korraldusega kustutatakse strateegiakeskuse struktuuris 11. juulist linnameedia osakond ja selle töökohad ning kommunikatsiooniteenistus struktuuriüksusena.

Edaspidi hakkab kõiki avalikuks ja sisekommunikatsiooniks vajalikke ülesandeid täitma kommunikatsiooniosakond.