Euroopa Liidu eelarve tuludega on kehvasti ja kulude kärpimise isu liikmesriikidel eriti ei ole. Seevastu laenukoormus on suur. Koroonast põhjustatud kriisi tõttu loodi taasterahastu kogumahuga 750 miljardit eurot, mille eesmärk oli euroliidu majandus järje peale aidata. Selle loomiseks võttiski Euroopa Liit suure laenu.

Euroopa kontrollikoja president Tony Murphy kirjeldas märtsis Eesti Päevalehele antud intervjuus olukorra täbarust. „Praegu on laenu suurus juba 400 miljardit. See on tohutu. Vastutus langeb lõpuks liikmesriikidele. Eraldi küsimus on intressid. Praegu räägime 3,5 miljardist eurost, mis kulub ainuüksi intressimaksetele. EL-i eelarveperioodi lõpuks (2027. aastal – H. K.) on see näitaja 17 ja 27 miljardi euro vahel,“ rääkis Murphy.