Eestikeelsele õppele ülemineku kava näeb ette, et augustist peavad kõik Eesti õpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2-tasemel – ka need, kes õpetavad lapsi vene keeles.

Aprillis mõistsid Eestis tegutsevad rahvusvahelised koolid, et eestikeelsele õppele üleminek käib nendegi kohta. Ka nende koolide õpetajad peavad 1. augustist oskama eesti keelt B2-tasemel, olgugi et õppetöö ega kooli asjaajamine ei toimu eesti keeles.