Olemasolevatel andmetel olid omavalmistatud lõhkeseadeldised maskeeritud teepakenditeks. Need koosnesid taimerist, sütikust ja plastilisest lõhkeainest koos süüteseguga, mis pidi esile kutsuma ulatusliku tulekahju.

Vene eriteenistuse plaani järgi pidid plahvatused toimuma poodides tipptundidel, et tsiviilelanikkonna hulgas oleks võimalikult palju ohvreid. Peale selle kavatseti lõhkeseadeldised paigutada kergesti süttivate materjalide juurde, et tulekahju ei õnnestuks kiiresti kustutada.

Veel üks terroriakt pidi SBU teatel toimuma Kiievi populaarse kohviku juures. Vene agendid tahtsid paigutada lõhkeseadeldise selle juurde pargitud autosse.

SBU teatas, et nii kavatses Venemaa föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi peavalitsus (paremini tuntud kui GRU) destabiliseerida Ukraina olukorda ning saata nende jaoks sümboolsel päeval, 9. mail, sõnumi, et Kiievis tegutsevad Vene-meelsed põrandaalused, kes ootavad Vene Maailma saabumist.

SBU vastuluure tegi kindlaks, et terroriaktide korraldaja oli GRU töötaja Juri Sizov, kes teenib sõjaväeosas nr 92154.

„Ta andis isiklikult värvatud agentidele korraldusi ja salvestas isegi videojuhised lõhkeseadeldise paigutamise kohta ühte sama keti poodi Moskva oblastis. SBU jälgis tema tegevust pikemat aega ja dokumenteeris agentuuri kriminaalset tegevust samm-sammult. Muu hulgas vastutas Sizov ka Ukrainas diversiooni korraldamise eest, mis pidi toimuma Lvivi oblastis 2024. aasta veebruaris. Ka siis mängis SBU ennetamisele ja hoidis plahvatused ära,“ öeldi teates.

SBU sõnul on selle võrgustiku kogu ahel kindlaks tehtud. Terroriakti vahetud toimepanijad saadi SBU teatel kätte teolt, kui nad paigutasid lõhkeseadeldisi kolmandasse kaubanduskeskusse.

Jaga
Kommentaarid