„Sõjaväe juhtkonna otsuse järgi on 11. maist brigaadikindral Mõhhailo Drapatõi määratud operatiiv-taktikalise väegrupeeringu Harkiv komandöri ametikohale,“ teatas operatiiv-strateegiline väegrupeering Hortõtsja.

Drapatõi jääb samas ka Ukraina relvajõudude kindralstaabi ülema asetäitjaks.

Operatiiv-taktikaline väegrupeering Harkiv on Ukraina maaväe väekoondis, mis kuulub operatiiv-strateegilise väegrupeeringu Hortõtsja koosseisu.

Tänavuse jaanuarini juhtis Drapatõi operatiivgrupeeringut Herson. Ta oli üks komandöre, kes juhtis 2022. aastal Hersoni oblasti paremkalda vabastamist.

Vene väed ületasid 10. mail Harkivi oblasti põhjaosas Ukraina piiri ja hõivasid mitu piiriäärset küla. Jätkuvad lahingud Vovtšanski pärast. Linn on tiheda tule all ning sealt ja ümbruskonna küladest evakueeritakse inimesi.

Jaga
Kommentaarid