Nädalavahetusel külastas Delfi piltnik Pärnumaal kahte baasi, millest üks asus munitsipaalhoones ja teine maastikul. Munitsipaalhoones viibisid kaitseliitlased.

Maastikule jõudes paigaldas 2. jalaväebrigaad „miinivälju“ ja sõdurid hakkasid seejärel ööbimispaika valmis seadma.

Kaitseliidu Pärnu malevkonna linnakaitserühm harjutas lahingupidamist hoonestatud alal. Rühma ülesanne oli hoone vastastest puhastada ja oma kontrolli alla võtta.

Kevadtorm toimub peamiselt Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal ning Viljandimaal Mulgi vallas. Tänavune on järjekorras juba 19. Kevadtorm.

Õppuse eesmärk on harjutada diviisi ja liitlaste koostöös kaitsvate operatsioonide läbiviimist konventsionaalse sõja tingimustes, kaasates ka teised väeliigid ning väejuhatused. Selle aasta Kevadtormi peamised õppivad üksused on 2. jalaväebrigaad ja Lääne maakaitseringkond.

Õppusele pannakse punkt sel reedel.