„Õppus on alanud väga hästi. Meil on praeguseks hetkeks õppusega liitunud üle 12 000 võitleja. Väga oluline on see, et õppusel teevad väeliigid taktikaliste ülesannete lahendamisel omavahel koostööd,“ ütles õppuse Kevadtorm põhiplaneerija kolonelleitnant Feliks Roodvee. „Tänavune Kevadtorm on eriline selle poolest, et meil osaleb oluliselt rohkem riike – ligi pooled NATO riigid on õppusele kaasatud.“

Kevadtormi teisel nädalal harjutatakse Eesti kaitsmist õppelahingutega Lääne- ja Lõuna-Eestis. Lisaks lihvitakse algaval nädalal koostööd kaitseväe, Kaitseliidu ja päästeametiga tsiviilisikute evakueerimisel, õhuohtudest teavitamisel ning keemiaohule reageerimisel.

Kevadtormist võtab osa neli brigaadi suurust üksust, mille koosseisu kuulub kokku ligi 300 ühikut soomustehnikat. Nende hulgas tankid, lahingumasinad ja soomustransportöörid. Samuti võtavad harjutustest osa ründe- ja hävituslennukid, transpordilennukid, kopterid ning mehitamata õhusõidukid. Lisaks on õppusel mitmikraketiheitjad MLRS ja HIMARS ning liikursuurtükipatareid.

Möödunud aasta õppuse Ussisõnad raames Kaitseliidu maakaitseringkondadesse arvatud maakaitse reservväelased harjutavad Kevadtormil hübriidohtudega toimetulekut, väekaitse tagamist ning manöövervastasega võitlemist. Lisaks harjutatakse koostöös liitlastega Eesti pinnal langevarjurdessante ning helikopteri- ja meredessantide läbiviimist ja nende tõrjumist.

Õppusest Kevadtorm võtavad osa nii maa-, õhu- kui mereväe üksused. Kaasatud on diviisi staap, 1. ja, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus, küberväejuhatus kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad nii Eestis teenivad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabunud kaitseväelased liitlas- ja partnerriikidest. Õppusest võtab kokku osa ligi 14 000 võitlejat.

Õppuse aladel on teedel liikumas palju kaitseväe tehnikat ning toimub lahinguliste tegevuste harjutamine. Kaitsevägi palub sel ajal piirkonnas liiklejatelt erilist tähelepanelikkust ning soovitab arvestada täiendava ajakuluga.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Kevadtorm kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist NATO 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.