Tee suletakse eeskätt ohutuse tagamiseks, kuna sel perioodil on mõlemal pool teed ning tee peal liikumas väga palju kaitseväe tehnikat ning toimub lahinguliste tegevuste harjutamine. Kaitsevägi palub sel ajal piirkonnas liiklejatelt erilist tähelepanelikkust ning arvestada täiendava ajakuluga.

Võimalikult kiire läbipääs on tagatud operatiivsõidukitele, ühistranspordile ja kohalikele elanikele, ülejäänud peavad valima mõne teise marsruudi. Tee on suletud hommikul kella 6-st õhtul 22-ni. Öisel ajal saab teed siiski kasutada.

Liiklusmuudatused Valga-Uulu maanteel

Täpsema liiklusmuudatuste infoga saab tutvuda Tark Tee rakenduses https://tarktee.mnt.ee. Piirkonnas viibivatele inimestele saadetakse teavitus tee sulgemisest ka SMS-iga.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.