2. jalaväebrigaadi 2. Kuperjanovi jalaväepataljon valmistub lahinguteks kaitserajatiste kindlustamisega. Ajateenijad, reservväelased ja liitlasüksused tegelevad aktiivselt kaevuliinide, laskepesade ja laskesektorite rajamisega. Suurt rõhku pööratakse raskerelvade laskepositsioonide rajamisele ja maskeerimisele.

Eilset päeva alustati jao ja rühma koosseisu kokkuharjutamisega. „Kuna oleme reservüksus, siis mitmed asjad, nagu jao kiirrünnak ja tulele reageerimine vajasid meeldetuletamist,“ ütles 2. Kuperjanovi jalaväepataljoni rühmaülem lipnik Lauri Pähn, kes on tsiviilelus ettevõtja ja Tallinna Tehnikaülikooli magistrant. Seejärel jätkati positsioonide rajamise ja tõkestamisega ning kogu lahingplaani harjutamisega.

Põhilahingud tulevad Pähni sõnul rasked, kuid vaimselt ollakse selleks juba valmis. „Oleme arvestanud, et järgnevatel päevadel jääb unetunde väheks,“ lisas ta.

Lahingpositsioonidele annab lõpuviimistlust ka Taani 13. jalaväepataljon. Kompaniiülema abi vanemveebel Martini sõnul oldi juba kaks päeva kaevikuid ette valmistatud. Tehakse tehnilisi ja taktikalisi drille, et positsioonid oleksid vastase saabudes head. „Meil on olnud suurepärane koostöö Eesti kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö üksustega ning pioneeriüksustega kaevikuliini valmistamisel,“ lisas liitlane.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui liitlasriikide sõdurid.

Kevadtorm 2024 kuulub ka NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.