Tulekahju põhjused pole teada, kustutustöödel osaleb 50 päästebrigaadi. Tuli on hävitanud umbes 80% kaubanduskeskusest.

Ohvritest teateid ei ole. Päästeamet sai põlengust teada umbes kell pool kolm öösel ja poed olid sel ajal suletud.

Elanikel palutakse hoida aknad suletud ja kodust mõjuva põhjuseta mitte väljuda.