Kesk-Euroopa digitaalse meedia vaatluskeskuse (CEDMO) tellitud uuringu kohaselt usub 39% slovakkidest, et Euroopa Liidu institutsioonidel on suurim oht sekkuda riigis eelseisvatesse Euroopa Parlamendi valimistesse, edestades Ameerika Ühendriike ja Venemaad.

Uuring viidi läbi ka Tšehhis, Ungaris ja Poolas. Kõigis ülejäänud riikides peetakse kõige tõenäolisemaks sekkujaks Venemaad, vahendab Euractiv.

Välisriikide sekkumine Euroopa Parlamendi esindajate ja muude valimiste siseriiklikku hääletusse on oluline vähemalt kolmandikule Slovakkias, Tšehhis ja Ungaris ning enamusele Poolas.

Lisaks uuriti potentsiaalset valimisaktiivsust. Kuus vastajat 10-st Slovakkias, Tšehhis ja Ungaris ütlesid, et nad hääletaksid „tõenäoliselt“ või „kindlasti“. Poolas plaanib valima minna pea kaheksa inimest 10-st.

Kui valimisaktiivsust puudutavad tulemused peegeldavad ka tegelikku olukorda, siis tähendaks see slovakkide seas märkimisväärset valimisaktiivsuse kasvu võrreldes eelmiste Euroopa Parlamendi valimistega.

Uuring on osa CEDMO väljaandest, mis võtab kokku 2024. aasta esimese nelja kuu jooksul avalikus ruumis ilmunud desinformatsiooni narratiivid eelseisvate valimiste kohta.