Harjutused algavad 11. mail kell 22.30 ja lõppevad 12. mai hommikul kell 00.30.

Swift Response õppus on seotud NATO seni suurima õppusega Steadfast Defender, millest võtab osa üle 90 000 liitlase. Swift Response on iga-aastane USA armee Euroopa ja Aafrika väejuhatuse poolt juhitud rahvusvaheline õppus, mille põhitegevused leiavad aset Balti riikidest Balkanini. Õppuse eesmärk on liitlasvägede koostalitlusvõime harjutamine selleks, et olla vajadusel valmis kiiresti ja tõhusalt reageerima erinevatele kriisidele.

Kevadtorm 2024 kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku, ehk on üks Steadfast Defenderi osaõppustest. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osalevad poole aasta jooksul, alates jaanuarist kuni juulini kõik 32 NATO liikmesriiki. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.