USA välisministeeriumi väitel on võimalik, et USAst tarnitud relvi on kasutatud viisil, mis ei ole kooskõlas Iisraeli kohustustega. Nad märkisid, et USA valitsuse hinnang ei põhine „täielikul teabel“, vahendab BBC.

Aruanne oli selge etteheide mõningatele Iisraeli operatsioonidele Gazas, kuid selles ei väidetud lõplikult, et Iisraeli kaitsejõudude kampaania on rikkunud rahvusvahelist õigust.

Iisraelilt saadud kinnitused USA relvade seadusliku kasutamise kohta olid „usaldusväärsed“ ja seega võib relvasaadetisi jätkata, öeldi aruandes.

Dokumendis märgiti, et kuna Hamas „kasutab tsiviilinfrastruktuuri sõjalistel eesmärkidel ja tsiviilisikuid inimkilbina“, oli aktiivses sõjatsoonis sageli „raske kindlaks teha“ seaduslikke sihtmärke.

Arvestades Iisraeli suurt sõltuvust USAs toodetud relvadest, on neid tõenäoliselt kasutatud „juhtudel, mis ei ole kooskõlas IHLi kohustustega või väljakujunenud parimate tavadega tsiviilkahjude leevendamiseks“, mööndi aruandes.

Raporti kohaselt on Iisraelil olemas kõik vahendid tsiviilkahjude leevendamiseks oma sõjalistes operatsioonides, kuid „tsiviilohvrite kõrge tase tõstatab olulisi küsimusi selle kohta, kas sõjavägi kasutab neid tõhusalt“.

Aruandes öeldakse, et ÜRO ja humanitaarorganisatsioonid on nimetanud Iisraeli pingutusi tsiviilkahju leevendamiseks „ebajärjekindlaks, ebatõhusaks ja ebapiisavaks“.

Välisministeerium leidis, et Iisrael ei teinud konflikti esimestel kuudel täielikult koostööd USA püüdlustega „maksimeerida“ humanitaarabi Gaza sektorisse. Märgiti, et praeguseks on olukord muutunud.