Ringkonnakohus jättis siiski jõusse maakohtu otsuse osa, mis ütleb, et Keres peab kahe nädala jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest avaldama Kuku raadio saates „Sihik“ teate: „Minu, Paul Kerese poolt 30. novembril 2021. aastal algusega kell 12 eetris olnud Kuku raadio saates „Sihik“ avaldatud väide, nagu oleks peaminister Kaja Kallas pidanud 17. juunil 2021. aastal sünnipäevapidu riigi kulul, on vale.“

Mis juhtus?

Vaidlus on käinud selle ümber, mida ja kuidas Keres 2021. aastal Kuku raadios täpselt ütles. Nimelt võrdles Keres peaminister Kaja Kallast endise haridusministri Mailis Repsiga, keda süüdistatakse korruptsioonis ja kes on praegu kohtu all.

Kuku saatejuht uuris saates „Sihik“ Kereselt tema kliendi ehk Repsi sünnipäevapeo kohta. Ajakirjanik pidas silmas prokuratuuri süüdistust, et Reps tähistas 13. jaanuaril 2020 oma sünnipäeva ministeeriumi kulul.

Keres ütles Kuku eetris, et Reps ei pidanud ministeeriumi kulul mitte sünnipäevapidu, vaid esinduskogunemist poliitiliste koostööpartneritega. Lisaks märkis Keres, et „samasuguse niinimetatud sünnipäevapeo“ pidas peaminister Kallas.

Kallas pöördus selle sõnavõtu pärast kohtusse.

Harju maakohus otsustas, et Keres rõõnas (s.o süü ülekandmine kolmandale isikule) tahtlikult peaminister Kaja Kallast. Hüvitiseks pidi Keres maksma 15 000 eurot - hüvitise suuruse jättis Kallas kohtuniku otsustada.

Ringkonnakohus ei nõustunud oma otsuses maakohtu käsitlusega, et Keres oleks rikkunud oma sõnavõtuga advokaadi kutse-eetika nõudeid. „Üksnes ürituste väärast samastamisest ei saa järeldada advokaadi kutse-eetika reeglite rikkumist,“ märkis ringkonnakohus.

Kui maakohus leidis oma otsuses, et tegemist oli ette valmistatud ja planeeritud sõnavõtuga, siis ringkonnakohtu hinnangul ei olnud Kerese eesmärk kahjustada peaministri au ja väärikust.

Kuna ebaõige faktiväide ei olnud ringkonnakohtu hinnangul au ja head nime eriti teotav, siis sellest tulenevalt jättis ringkonnakohus mittevaralise kahju hüvitamise nõude rahuldamata.

Muus osas jättis ringkonna kohus Kallase nõuded rahuldamata. Menetluskulud jäävad poolte endi kanda ja rahaliselt kindlaks määramata.

Kohtuotsus pole jõustunud, seda saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul.