„Satelliitnavigatsiooni häirimine Venemaa poolt on ajas üha kasvanud, see külvab segadust ja mõjutab tugevalt tsiviillennundust. Selle tegevusega rikub Venemaa Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) raadioeeskirju, mille kohaselt on seda laadi häirete tekitamine keelatud, ning edastasime selle sõnumi ka Venemaa ajutisele asjurile.“

„GPS-signaali segamine on üks Venemaa hübriidtegevuse elemente, mis häirib meie tavapärast elu ja kujutab ohtu liitlaste julgeolekule, nagu ka Venemaa korraldatud vägivallajuhtumid, küberrünnakud ja väärinfokampaaniad,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul on Venemaa GPS-signaali segamisega põhjustanud tõsist kahju lennuliiklusele meie piirkonnas, mille kõige selgem ilming on lendude peatamine Helsingi ja Tartu vahel.

Välisminister Tsahkna on rääkinud GPS-signaali segamise ohtlikkusest Euroopa Liidu liikmesriikidega ja NATO liitlastega ning eelmisel nädalal tõstatas teema Põhja-Atlandi Nõukogu.

Venemaa hübriidtegevused on kasvav probleem Euroopa ja ka mujal. Sel nädalal on mitmed Euroopa riigid kutsunud Venemaa korraldatud hübriid- ja küberrünnakute tõttu välja Venemaa kõrgeid diplomaate.