Dokumendis öeldakse, et ajaloohariduse aluseks Venemaal on teaduslik ajalootundmine, vahendab Interfax.

„Venemaa on suur riik paljude sajandite pikkuse ajalooga, riik-tsivilisatsioon, mis ühendab vene ja teised rahvad Euraasia ruumis ühtseks kultuurilis-ajalooliseks tervikuks, mis on andnud tohutu panuse ülemaailmsesse arengusse,“ öeldakse dokumendis. „Vene ühiskonna eneseteadvuse aluseks on kogu Venemaa ajaloo jooksul moodustunud ja arenenud traditsioonilised vaimsed ja kõlbelised ning kultuurilis-ajaloolised väärtused, mille säilitamine ja kaitsmine on riigi ja selle paljurahvuselise rahva harmoonilise arengu kohustuslik tingimus ning Vene Föderatsiooni suveräänsuse lahutamatu koostisosa.“

Veel öeldakse dokumendis, et „rahvusvahelise pinge ja rahvusliku identiteedi kriisi tingimustes, mille aluseks on ajaloolise mälu hävitamine, neokolonialismi, neoimperialismi ja neonatsismi rehabiliteerimine ja taassünd“, puutuvad Vene ühiskond ja riik kokku selliste riskide ja ohtudega nagu „välisriikide ebasõbralik tegevus, mis on suunatud Venemaa ülemaailmse tsivilisatsiooni arengusse antud panuse eitamisele või pisendamisele, katsed deformeerida ajaloolist mälu ja moonutada ajaloolist tõde, negatiivsed hinnangud kodumaa ajaloo sündmustele ja perioodidele ning väärkujutluste levitamine Venemaa kohta“.

Lisaks sellele kuulutatakse dokumendis, et kollektiivne lääs kasutab ajaloo võltsimist relvana informatsioonisõjas, mis on suunatud Vene ühiskonna ja riigi lõhkumisele.

Jaga
Kommentaarid