Varasemalt aprillis teatas Herem, et Eestile vajaliku laskemoona soetamine tõstaks järgneval kahel aastal kaitsekulutused viie protsendini SKP-st, misjärel võiks kaitsekulutused langedada, sest kriitiline laskemoon oleks olemas.

Herem ütles täna Delfile, et tagasiside sellisele arvutuskäigule on olnud pigem positiivne. „Nii palju, kui meediast loen, seda toetatakse. Küsimus jällegi, kust tuleb see raha ja kus me seda kulutaksime. Kas me seda hulka riigiressurssi saame kulutada ka Eestis, jättes raha riigi majandusse, või peame selle kõik viima väljaspoole Eestit teistele tootjatele. See on täna põhiküsimus,“ ütles Herem.