„Selle eesmärk on just seda kaitsetööstuse arengut tugevdada ja seeläbi parandada ka Eesti julgeolekut, kaitsevõimet, aga elavdada ka majandust,“ ütles Kallas.

Kallas tõi välja, et üldiselt on kaitseinvesteeringud erafondidele suletud ja neil on väga keeruline kapitali tõsta. Tema sõnul on Eestis väga tugev tehnoloogiasektor, millega ka kaitsetööstus innoveerida, kuid kapitali ligipääsu osas on turutõrge. „Selle ületamiseks selle fondi mahus 50 miljonit eurot me loome.“

Fondi loomiseks kasutatakse vahendeid ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus eelarvest, sellele lisandub erasektori panus. Kallas nentis, et erasektori panuse suurus selgub töö käigus.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ütles, et erasektori panus on ülioluline. „Me näeme minimaalset panust üks kolmandik nendest investeeringutest, sest muidu meil tekivad kohe küsimused riigiabi ümber. Mõte on see, et see fond investeerib kaks kolmandikku ja seal peab olema erakapital ehk omanike või investorite raha vähemalt kolmandik, et see projekt saaks üldse rahastatud,“ selgitas ta.

Riisalo sõnul on eesmärk luu Eestisse ökosüsteem, kus ühelt poolt on võimalik leida finantseeringut riigi poolt ja teiselt poolt saada hästi kiiresti prototüübid ka reaalsesse kasutusse.

Vaata pikemalt videost!