Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) lõuna portfelli juht Peeter Karja ütles, et uute ladudega tõstetakse oluliselt väe reageerimisvõimekust ning samuti hoitakse varustust paremates tingimustes. Tema sõnutsi teeb meie kaitsevalmidus sel aastal piirkonnas suure arenguhüppe, sest lisaks varustusladudele saavad valmis ka Raadi sõjaväelinnaku administratiiv- ja õppehooned.

Ladustuspinnad loovad paremad tingimused relvastuse ja varustuse pikaajalisemaks hoiustamiseks. „Uued pinnad võimaldavad varustust hoida selleks projekteeritud ruumides, kus suudame kuluefektiivselt kontrollida ruumide niiskust ja temperatuuri,“ lisas Karja. Samuti aitavad katusepäikesepargid hoida energia tarbimist minimaalsena.

2. jalaväebrigaadi ülema kolonel Mati Tikerpuu sõnul saab brigaad lähiaastatel juurde liikursuurtükke, uusi soomukeid, tankitõrjesüsteeme ja laskemoona. „Uute ladude ehitamine toetab tervikuna kaitseväe lahinguvalmidust: kogu varustus, relvastus ja laskemoon on eesmärgipäraselt ladustatud ning vajadusel kiiresti ümberpaigutatav,“ lisas Tikerpuu.

Kokku panustab ehitustöödesse paar tuhat inimest, kes kõik pingutavad hea lõpptulemuse nimel. Nordecon AS juhatuse liige Tarmo Pohlak ütles, et on tõsine väljakutse luua sisuliselt ühe aastaga kümnete hektarite suurusele maa-alale uus terviklik kõrgetasemeline kaitseväelinnak. „Täname tellijat usalduse eest,“ lisas ta.

Lõuna-Eestis on kaitseväe linnakute territooriumite pindala 330 hektarit. 2023–2026. aastate investeeringute maht Lõuna-Eestis on kokku ligikaudu 102 miljonit eurot.