Sotsiaalministeerium tegi uue seaduseelnõuga ettepaneku kehtestada tubakatoodete edasimüüjatele tasud uute toodete turuletoomise puhuks. Kusjuures eurodirektiiv andis sellise tasu kehtestamiseks õiguse juba aastaid tagasi ning teised riigid on seda ka rakendanud. Eestis on need lõivud seni kandnud maksumaksja.

Muudatus tahetakse ellu viia tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu kaudu, millest on saanud omamoodi kobareelnõu.