Osa asutusi tõmmati kokku, osa töölõike jaotati eri ministeeriumite vahel laiali. Loodi ka kaks uut asutust: kliimaministeerium ning regionaal- ja põllumajandusministeerium. Ettevalmistus- ja tegevuste periood oli aga lühike ning otsus tuli paljudele töötajatele ootamatult, märgitakse analüüsis, mille tegid riigikantselei tellimusel Balti uuringute instituut ja LevelLab OÜ.

Analüüsist selgub, et tippjuhtide ja spetsialistide vahel esines suur erinevus. Kui tippjuhtide jaoks oli tegemist pigem „teeme ära“ tööülesandega, siis spetsialistidele jäi ümberkorralduste eesmärk pigem segaseks. 59% vastanutest ütles, et ümberkorraldamise eesmärk oli nende jaoks arusaamatu.