Rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse direktori Indrek Kanniku hinnangul saab Ivanovi vahistamisest kõige rohkem välja lugeda seda, et teatud grupid Venemaal on huvitatud varade ümberjagamisest.

„On selge, et see ametikoht, mis temal oli ehk ehitust puudutav asekaitseministri koht, et seal liiguvad väga suured rahad. Ja tõenäoliselt siis teatud teised huvigrupid Venemaa sees tahavad neid rahavoogusid ümber jaotada.“