Peame oluliseks kvaliteeti, seda nii õppimisel, õpetamisel, majandamisel kui ka eestvedamisel. Seda näitab ka muljetavaldav vilistlaste arv, keda on läbi aegade juba üle 17 000. Kuid selleks, et koolipere end igapäevaselt turvaliselt tunneks, peab igaüks hoolima teda ümbritsevast – kaasõpilastest, õpetajatest, töötajatest kuni meie ajaloolise koolimajani välja. Nii tunnemegi rõõmu selle üle, et koolimeeskonnas on tööl enam kui paarkümmend vilistlast – praktikaõpetajatest direktorini.

Oleme oma kooli õppekeskkonna loonud otstarbekuse ja eesmärgistatuse põhimõttel, sest vaid nii saame muuta koolipäevad ja õppetöö efektiivsemaks. Rahvasuu räägib, et Eestis ei ole kedagi, kes tunneks kedagi, kes poleks mingil eluetapil olnud seotud Tallinna Polütehnikumiga – kas olnud meie õpilane, vilistlane, kaasamõtlev lapsevanem või koostöine tööandja. Meie hariduspartnerid aitavad meil õpetada professionaalseid ja laia silmaringiga noori tehnikahuvilisi, kelle jaoks pole võõrsõnadeks ka „kultuur“, „kirjandus“ ega „teater“.

Rahvasuu räägib, et Eestis ei ole kedagi, kes tunneks kedagi, kes poleks mingil eluetapil olnud seotud Tallinna Polütehnikumiga – kas olnud meie õpilane, vilistlane, kaasamõtlev lapsevanem või koostöine tööandja.

Praegune tööturg eeldab konkurentsivõimelisust, nii näeme igapäevast vajadust hoida kätt pulsil ja olla igale koolipere liikmele abiks elukestva õpi- ning töövõime kujundamisel.

Kui sind huvitab infotehnoloogia, kaalu nelja eriala vahel: IT-süsteemide spetsialist, tarkvaraarendaja, telekommunikatsiooni nooremspetsialist või elektroonikaseadmete tehnik. Need on erialad, kus saab tulevikus panustada nii IT-mugavuste loomisesse kui ka riigi kaitsevõimesse.

Kui oled veendunud, et „kui seinast särtsu ei tule, siis netti ei ole“, vali oma tulevaseks erialaks kas sisetööde elektrik või automaatik. Ilma energeetika-automaatikata ei saa kasutada ühtegi oma lemmiktehnikavidinat, seega neid erialasid huvi ja põnevusega õppides oled ühel päeval spetsialist, keda „otsitakse taga tikutulega“.

Kui sinu peas on üheks liitunud sõnad „tehnika“ ja „kunst“, võid oma tulevikueriala leida trükitehnoloogias (moodsamalt printmeedia) või valida visuaalmeedia- või multimeediaspetsialisti (veebikujundaja) eriala. Juba varasemalt keskhariduse omandanud õppuritele on valikus veel ka fotograaf, lavavalgustehnik ja teleoperaator. Kuigi nende tehnilist taiplikkust ja püsivust nõudvate erialadega ei kaasne õpingute ajal palju kuulsusesära, võivad nad eluteel viia maailma, mis on täis kuulsusi ning glamuuri. Kuid koolielu tuleb endal huvitavaks elada – meil on nutikatest noortest koosnev õpilasesindus, arvukalt huviringe, võimalus koos õpingukaaslastega panustada nii sporti kui ka kultuuri.

Otsime ka võimalusi, et ettevõtted märkaksid meie andekaid ja tarku noori ning premeeriks neid omalt poolt stipendiumitega, lisaks riiklikele toetustele kutseõppe õpilastele.

Otsime ka võimalusi, et ettevõtted märkaksid meie andekaid ja tarku noori ning premeeriks neid omalt poolt stipendiumitega, lisaks riiklikele toetustele kutseõppe õpilastele. Matkime õppetöös reaalset tööelu, sest nii on töömaailma sulandumine palju kergem. Neile, kes näevad endas tahet jätkata õpinguid kõrgkoolis, on ka see võimalik, sest meie edukad lõpetajad on hinnatud tudengitena kõigis ülikoolides. Ka meie sõbrad üle terve Euroopa pakuvad võimalusi õppida või teha praktikat välisriigis. Edukas õppimine ja tore sõpruskond on sinu valik ning võimalus!

Tallinna Polütehnikum on tehnikakool selle kõige paremas tähenduses. Hindame infotehnoloogiat ja inseneriteadusi, oleme kaasatud nii IT Akadeemia kui ka Inseneriakadeemia programmidesse, näeme, et laia silmaringi ja mitmekülgse tehnikaharidusega inimesi vajab maailm nii täna, homme kui ka ülehomme. Tehnikaalasid õppides on võimalus teha tulevikus midagi, mis muudab maailma paremaks.

Me usume õppimisse!

Vaata lisaks: www.tptlive.ee

Jaga
Kommentaarid