Delfi käis Harkivi oblastis 9. üksikjalaväepataljoni salajases juhtimiskeskuses. Seal teenivad sõdurid näitasid, kuidas käib drooniluure ning tuvastatakse ja hävitatakse vastase jõude ja objekte. Julgeolekukaalutlustel on osa video- ja fotomaterjali udustatud.

Salajast objekti lubas filmida 9. pataljoni ülem alampolkovnik Pavlo Vernihora (kutsung Everest). Tema sõnul on pataljoni peamine ülesanne takistada vastase liikumist ja koondumist. Ukraina sõjaväelased töötavad siin ööpäev läbi postidel. Siin korraldatakse drooniluuret ja kuvaritel jookseb kõrgresolutsioonis videopilt.

Jaga
Kommentaarid