Justiitsminister Madis Timpson märkis, et tema jaoks oli tulemustes kõige olulisem koht see, et koostöö ministeeriumi ja prokuratuuri vahel peab muutuma paremaks, eriti eesmärkide seadmisel ja tagasisidestamisel.

Timpson ei plaani distsiplinaarmenetlust Parmase kohta algatada. „Ma ei näe praegu sellel põhjust. Kui distsiplinaarmenetlus lahendaks probleemid, küll ma siis algataks. Aga antud momendil ma ei näe põhjust,“ ütles ta.