Mailis Repsi kaitsjad Andri Rohtla ja Paul Keres taotlesid riigilt hüvitist, toetudes selle põhjendamises süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seadusele (SKHS). Seda kahel argumendil.

Esiteks taotlesid kaitsjad Repsile rahalist hüvitist selle eest, et talle esitatud süüdistuse tõttu ei olnud tal võimalik jätkata tööd riigikogus. Selle hüvitise suuruseks on 259 527,36 eurot, mis on võrdne riigikogu liikme nelja aasta palgaga.

Lisatud ka Mailis Repsi lõpusõna kogu protsessi kohta täismahus.