Haridus- ja teadusministeeriumit (HTM) esindava vandeadvokaadi Marko Kairjaku sõnul määrab seadus, et Mailis Reps pidi oma ametikohal kasutama riigivara säästlikult, eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult, kuid seda ta ei teinud ning pani hoopis toime kuriteod, tekitades varalist kahju või rikastudes alusetult.

Kairjaku sõnul nähtub süüdistusest, et Reps tegutses tahtlikult. Seejuures peab ta märkimisväärseks ka asjaolu, et Repsil on õigusharidus ja ta oli enese sõnul ministriametisse astudes tutvunud vabariigi valitsuse seaduse õigusaktidega.

Kohtusaalis luges Kairjak ette nii juba kohtumenetluses jutuks tulnud ja süüdistustes esinevad episoodid kui ka erisugused vastuolud ütlustes ja tõendites, mis tema hinnangul ministeeriumi kasuks räägivad.