„Eurooplastel seisab juunis ees Euroopa Liidu tulevikku kujundava valiku tegemine – Euroopa Parlamendi valmised. Oluline on kodanike teadlikkuse tõstmine, ei tohi lasta end mõjutada lühinägelikest loosunglikest valimislubadustest. Täna langetatud otsused mõjutavad meid veel pikki aastaid,“ tõdes Karis.

Kohtumisel arutati olukorda Ukraina rindel ja nädalavahetusel toimunud Iraani enneolematu rünnakuga seonduvat olukorda Lähis-Idas. „Eri paigus lahvatanud konfliktikolded osutavad pikaajalistele julgeolekuohtudele, millega tegelemiseks peame jätkuvalt ja aina enam investeerima kaitsesse,“ märkis president.

Eesti riigipea tänas Saksamaad kaaluka panuse eest Balti õhuturbesse ja NATO idatiiva tugevdamisse. Balti piirkonnas on Saksamaa sõjaline kohalolek keskendunud Leedule, kus Saksamaa on liitlaste suurendatud kohalolu (eFP) juhtriik.

„Ukraina aitamisel saavad määravaks tegelikud teod, mitte kõlavad sõnad. Saksamaa kaalukas abi Ukrainale annab märku sellest, kus asub Euroopa raskuskese,“ rõhutas president Karis ja lisas, et kui Lääs suudab üles näidata pühendumust ja suurendada ukrainlastele praegu nii vajalikku abi, on Ukrainal võimalik võita. Ta tõi välja, et Eesti kutsub üles oma partnereid aitama Ukrainat 0,25 protsendi ulatuses SKTst.

Eesti riigipea tunnustas Saksamaa plaane Ukraina ülesehituse toetamisel ja kinnitas meie soovi teha koostööd ning osaleda Saksamaa kavandataval Ukraina ülesehituskonverentsil. Eesti toetab seisukohta, et ülesehitusel tuleb lähtuda Euroopalikest põhimõtetest ja standarditest, et see soodustaks Ukraina liitumist Euroopa Liiduga.

President Karis tutvustas Eesti projekte Žõtomõris ja lisas: „Ukrainat külastades olen näinud, kuidas üha enam pööratakse seal tähelepanu korruptsiooniga võitlusele – see on oluline eeldus riigi ülesehituse edukaks kulgemiseks.“ Ta soovitas kõigil Ukrainat külastavatel poliitikutel tutvuda Ukraina riikliku korruptsioonitõrje büroo (NABU) tööga, et näha, kui pühendunult Ukraina riigivalitsemist läbipaistvamaks muudab.

Kohtumisel räägiti veel Euroopa liidu laienemisest. „Oleme samameelsed, kriteeriumite täitmisele tugineva laienemise toetajad,“ rõhutas Karis. Samuti kõneldi energeetikast. President Karis nentis, et koostöö meretuuleparkide arendamisel ja ühendamisel on üks võimalus lõimida senisest enam Saksamaa Läänemere koostöösse, sarnaselt Saksamaa osalusega Põhjamere piirkonnas.