Seni on ligi 1600 Eestis elavat ukrainlast sattunud ühel hetkel olukorda, kus nende aastapikkune ajutine kaitse on läbi saanud, ent politsei- ja piirivalveametil (PPA) on nende kaitse uuendamisotsus võtnud oodatust pikemalt. See on paisanud need ukrainlased õiguslikku halli tsooni, kus mõnel tuleb oodata kaitse pikendamist kaks kuud või enamgi. Selle aja jooksul aga ei ole osal neist ligipääsu mõnele elementaarsena näivale teenusele, nagu seda on näiteks retseptiravimite ostmine, arstivisiidile pääsemine ja toetuste saamine.

Neile ligi 1600 ukrainlasele lisaks ootab säärane õiguslik umbseis ühel hetkel veel umbes 1500 ukrainlast. Mis on selle olukorra tinginud? Millal umbseis laheneb?