Majale lähemale kui kaheksa meetrit võib panna ainult seadme, mille kasutusjuhendis on selgelt kirjas, et toode sobib rõdul või terrassil kasutamiseks. Kui seda kirjas ei ole, siis seda rõdul või terrassil kasutada ei või. Eks leek võib läita juba mõnest sädemest...

Kes elab kortermajas, peab arvestama ka naabritega: grillimine peab olema ka korteriühistuga kokku lepitud.

Grilli ohutult!

• Enne grillimise alustamist veendu, et grill on töökorras.

• Kui gaasi- või elektrigrill vajab remonti, lase seda teha spetsialistil.

• Grillseadme ohutu kauguse valimisel lähtu kasutusjuhendist - kuid kui see puudub, siis arvesta ohutuks kauguseks 8m ümbritsevatest hoonetest, põlevmaterjalidest.

• Rõdul ja terrassil tohib kasutada ainult sellist grilli, mille kasutusjuhend seda lubab.

• Korterelamu rõdul või vahetus läheduses grillimine tuleb kokku leppida ka ühistuga.

• Ära jäta grilli hetkekski järelevalveta!

• Lase grillil enne kokku pakkimist või katmist täielikult jahtuda, sest kuum grill on tuleohtlik.

• Süte grillist välja kallamine on tuleohtlik juhul, kui söed jäetakse korralikult kustutamata.