Toiduainetööstuse liit, kaubandus-tööstuskoda, kaupmeeste liit ja karastusjookide tootjate liit märkisid oma ühises magusamaksu eelnõu kavandile esitatud tagasisides, et maksul on tulevikus märkimisväärsed regressiivsed sotsiaal-majanduslikud mõjud. Nende sõnul kantakse maksuga kaasnev hinnatõus edasi tarbijale, mille kaudu kannatavad toidutööstuse kõrval kõige rohkem vähekindlustatud Eesti pered.

Sotsiaalministeerium sellise hinnanguga ei nõustu ning selgitas oma tootjatele saadetud vastuses, mis on maksu üldine mõte ja mida sellega saavutada soovitakse. „Eelnõu põhieesmärk on saavutada parem rahva tervis. Liigne magusate jookide tarbimine suurendab terviseprobleeme. Maksumeetmega ei keelustata ühtki toodet, vaid suunatakse tarbijaid eelistama vähem magusaid jooke,“ vastas ministeerium tootjatele. Seega võidavad ministeeriumi hinnangul sellest eeldatavalt ka väiksema sissetulekuga inimesed, kuna nende hulgas on tervisekahjud suuremad.