Küsimusele, kas eelarveaugu lappimisega on ka mingi progress toimunud, vastatakse, et toimunud on hoopis regress, viidates seejuures värskele rahandusministeeriumi kevadprognoosile. Ennustus, et majandus sel aastal ei kasvagi, tähendab, et auk on veelgi suurem.

Peale sotside pole kellelgi siiski suurt indu minna uusi makse kehtestama, isegi mitte riigikaitse- või julgeolekumaksu nime all. Eesti 200 pakutud null-eelarve protsessi nimetatakse lollide lohutuseks. Null-eelarve protsessi käigus vaadatakse üle, mida riigi pakutavast edasi teha ning mida võiks ära jätta, aga mistahes toetuste kaotamine või vähendamine – ka ainult teatud hulga saajate jaoks – eeldab eraldi poliitilist otsust. Sellisteks otsusteks ei paista praegu jällegi tahet olevat.