Märtsi keskel esitasid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko advokaadid apelleeriva kaebuse halduskohtu otsuse kohta, millega oli lubatud nad USA-le välja anda. Kaebeõigust otsustasid kasutada ka Turõgini ja Potapenko pere ning viis väidetava kuriteo väidetavat ohvrit.

Ohvrite huvi näib kaebuse kohaselt olevat, et kohtumenetlust peetaks Eestis. Selliselt saaksid nad ise menetlusega kursis olla ja pärast seda saaksid nad võimaliku hüvitise.