Sirbi veergudel on arutelud uue õigekeelsussõnaraamatu koostamise ja selle põhimõtete üle kestnud pikemat aega. Seni ei paista vaidlevad osapooled olevat teineteist kuulnud. Siinne saade näitab omal paradoksaalsel moel selgesti, miks see nii on. Pole nimelt võimatu, et Suur Arusaamatus kuulub keele enda olemusse.

Laiemat avalikkust hakkas asi huvitama siis, kui sai teatavaks, et õiguskantsler näeb keeleinstituudi plaanis õigukeelsussõnaraamatu senist avaldamis- ja esitamispõhimõtet muuta võimalikku põhiseaduse rikkumist. Mis selle tagajärjel muutus? Milles leppisid kokku õiguskantsler ja keeleinimesed? Missugune roll on asjasse sekkunud haridusministeeriumil?

1x
00:00